Om oss - Kungsåra Bildemo

Det här är Kungsåra Bildemontering

Bildemonteringen grundades år 1966 och har med åren expanderat till en yta på 75000 m². Här demonteras över 3000 fordon varje år, och de flesta av dessa är nyare bilar som vi köper från försäkringsbolag, men det förekommer även äldre fordon.

Kungsåra Bildemontering

För en grönare bildemontering

Vår ambition är att vara en av Sveriges bästa bildemonteringar. Det kräver att vi varje dag arbetar med hög kvalitet i varje led, från det första telefonsamtalet till en skickad order. Dessutom strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan. Vi utvärderar därför våra flöden löpande och investerar i verktyg, material och processer som ska göra oss och hela anläggningen effektivare, klimatsmartare och i slutändan snäppet vassare.

Några av våra gröna investeringar:

  • En materialhanterare för att kunna ta tillvara på så mycket som möjligt från demonterade fordon
  • En solcellsannläggning på 220kW som producerar en stor del av vår el
  • Nästan all belysning utgörs av energibesparande LED
  • Oljeavskiljare överallt, inklusive i dagvattenbrunnarna på gården

Utöver dessa investeringar är vi väldigt måna om att alla delar kontrolleras och tvättas noggrant. Förhoppningen är att kunderna ska bli positivt överraskade när de tar emot våra delar.

Vi är ISO 9001 och 14 001 certifierade.

Kvalitets- och miljöpolicy

Ständigt öka andelen återanvända delar och komponenter samt öka mängden separerat material från de fordon vi demonterar.
Alltid försöka motsvara kunders och övriga intressenters ställda krav och förväntningar.

Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal.
Ständigt minska verksamhetens miljöbelastning genom medarbetares engagemang och genom val av från miljösynpunkt bra utrustning och arbetsmetoder.

Förebygga olycksfall och förorening.
Arbeta för medarbetarnas kompetensutveckling.
Sträva efter att anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.

Kontakta oss